Home > Research Highlights > A Sensor to Detect Seasonal Changes in Day Length

Research Highlights

A Sensor to Detect Seasonal Changes in Day Length

A Sensor to Detect Seasonal Changes in Day Length

Journal Information:

"The saccus vasculosus of fish is a sensor of seasonal changes in day length" Yusuke Nakane, Keisuke Ikegami, Masayuki Iigo, Hiroko Ono, Korenori Takeda, Daisuke Takahashi, Maiko Uesaka, Meita Kimijima, Ramu Hashimoto, Natsumi Arai, Takuya Suga, Katsuya Kosuge, Tomotaka Abe, Ryosuke Maeda, Takumi Senga, Noriko Amiya, Teruo Azuma, Masafumi Amano, Hideki Abe, Naoyuki Yamamoto, Takashi Yoshimura, Nat. Commun., 4, 2018 (2013)

DOI: 10.1038/NCHEM.1655

Links:

2013-07-03

« Back to Research Highlights Top